Booking

Pulsrace

Styrk relationerne med et opgaveløb, der er skrevet specifikt til jer

Pulsrace er et skræddersyet opgaveløb, der styrker samværet og samarbejdsevnen blandt deltagerne.
Opgaverne skrives specifikt til jer, så de bliver nærværende og personlige.

Der er fokus på samarbejdsopgaver og udfordringer, der ryster deltagerne sammen.

Alle kan deltage – uanset fysiske forudsætninger.

Pulsrace kan foregå alle steder. Både ude og inde.